روزنامه صبح ایران

وَنداد در خراسان(روزنامه صبح ایران)

/post-45

فرهنگ،هنر و آیین های ملی و اسلامی مان را چون جان گرامی می داریم و روزها و فصل ها و مناسبت ها را غنیمت می شماریم و بهانه می کنیم تا فرهنگ و هنر غنی کشورمان را که آوازه ای جهانی دارد پاس بداریم،زنده شان نگه داریم و با آن زندگی کنیم و با نمایش هنری که در خدمت سعادت ملت و ترویج آیین های ملی و مذهبی است نسل امروز را بیشتر با داشته های افتخار آمیزمان آشنا سازیم و زمینه ساز انتقال مفاهیم،آداب،رسوم،سنت ها،باورها و کلا هنر و فرهنگ به نسل های آینده باشیم و موسسه فرهنگی هنری "ونداد ایده پرداز"سال هاست که آمده است در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید هم به نشر معارف ایرانی و اسلامی از طریق و زبان هنر بپردازد...