اقبالی

جُنگ بزرگ خنده اکبر اقبالی

/post-57

با استقبال بی نظیر مردم هنردوست ، جُنگ خنده اکبر اقبالی با همت و تلاش مؤسسه ونداد برگزار شد.