با تلاش و همت مؤسسه فرهنگی و هنری ونداد ایده پرداز پایدار این جُنگ خنده با استقبال نیز برگزار شد .