- این کنسرت با استقبال پرشور هنردوستان و مسافران چابهار عزیز برگزار گردید.