- این کنسرت با استقبال و حضور پرشور مسافران و مردم عزیز چابهار  برگزار گردید. 

- ابراز همدردی رضا صادقی عزیز با سیل زدگان همراه با اختصاص دادن عواید این کنسرت به آن عزیزان انجام شد .