- این کنسرت بدلیل وقوع سیل در اکثر مناطق ایران و ابراز همدردی با سیل زدگان لغو گردید.