رزومه مؤسسه

بدینوسیله با رزومه قوی با کادری مجرب برای انجام برنامه ها و مراسمهای فرهنگی و هنری در این قسمت آشنا...

بیشتر

مشارکت در برنامه ها

مؤسسه وَنداد در طی زمان أخذ مجوز های لازم برای اجرای برنامه ها از شما دوستان جهت مشارکت در این امر پ...

بیشتر